Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartièarske organizacije,
a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.
Kao rezultat ove konverzije postoji moguænost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Hvala Vam na razumevanju.