Pravo na odustajanje

ODUSTAJANJE OD UGOVORA

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod u periodu od 14 kalendarskih dana od datuma prijema proizvoda. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Prodavac ima pravo da unapred otkaže porudžbinu Kupca koji je 2 ili više puta odbio da primi pošiljku u prethodnom periodu ili nije preuzeo pošiljku iz magacina kurirske službe.

  Procedura za povraćaj sredstava:

Preuzmite i popunite OBRAZAC za odustanak od kupovine i isti nam dostavte na adresu Džona Frotingama 5, 21208 Sr. Kamenica.

Podaci koje kupac unese u obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i trgovac ih neće koristiti u druge svrhe.

Za neispravne porizvode koji sadrže tehničku ili manufakturnu grešku biće vam ponuđena zamena za ispravan proizvod ili povraćaj sredstava.

  • Status ispravnih proizvoda koji se vraćaju ili za koje se vrši zamena

Proizvodi koji su ispravni a koje želite da zamenite ili vratite moraju biti u novom stanju, zajedno sa svim svojim komponentama, priborom i uputstvom za upotrebu i pravilno upakovani u originalnom pakovanju, sa odgovarajućim garantnim listom i / ili zaštitnom plastikom i bez znakova stvarne upotrebe, mirisa ili fleka. Imajte na umu da vašu robu možemo prihvatiti samo ako bude vraćena u skladu sa ovom politikom.

Iz higijenskih i sigurnosnih razloga, ne vraćaju se predmeti kao što su pumpe za mleko, ulošci za dojke, donje rublje, kreme, otpakovane cucle, itd. osim ako ih primi neispravane kupac.  

Napomena: ukoliko se proizvod vrati sa oštećenom originalnom ambalažom (nalepnice kurirske službe, pisani trag, tragove od hrane i sl.) reklamacije, povrati i zamene neće biti realizovane.

  • Povraćaj sredstava

Nakon prijema i verifikovanja artikla, novac će vam biti vraćen na bankovni račun, ili ako želite, možete se koristiti vraćena sredstva u vidu vaučera za sledeću kupovinu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ademar Shop je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.