Povraćaj sredstava / Reklamacije

1. Pravo na povrat sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod u periodu od 14 kalendarskih dana od datuma prijema proizvoda. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Napomena: ukoliko se proizvod vrati sa oštećenom originalnom ambalažom (nalepnice kurirske službe, pisani trag, tragove od hrane i sl.) reklamacije, povrati i zamene neće biti realizovane!

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas putem email adrese: info@ademarshop.com uz podatak Vašeg broja porudžbie.

Za neispravne porizvode koji sadrže tehničku ili manufakturnu grešku biće Vam ponuđena zamena za ispravan proizvod ili povraćaj sredstava.

2. Status ispravnih proizvoda za koje se vrši zamena

Proizvodi koji su ispravni a koje želite da zamenite ili vratite moraju biti u novom stanju, zajedno sa svim svojim komponentama, priborom i uputstvom za upotrebu i pravilno upakovani u originalnom pakovanju, sa odgovarajućim garantnim listom i / ili zaštitnom plastikom i bez znakova stvarne upotrebe, mirisa ili fleka. Imajte na umu da vašu robu možemo prihvatiti samo ako bude vraćena u skladu sa ovom politikom.

Iz higijenskih i sigurnosnih razloga, ne vraćaju se predmeti kao što su pumpe za mleko, ulošci za dojke, donje rublje, kreme, otpakovane cucle, itd. osim ako ih primi neispravane kupac. 

 

2.1 Vraćanje i popravka proizvoda koji su pod GARANCIJOM

Proizvodi koji podležu granciji šalju se na našu adresu u Novom Sadu gde se vrši pregled i popravka kod ovlašćenog servisera. 

Slanje i vraćanje proizvoda koji podležu granciji snosi prodavac. 

 

3. Troškovi transporta

Troškove transporta ili zamene artikala snosi prodavac u slučaju kvara proizvoda koji je pod garancijom.

Troškove transporta snosi kupac u slučaju kada želi da zameni ispravan proizvod za drugi ili ukoliko želi povraćaj novca.

 

4. Adresa za povrat proizvoda

Svi predmeti koji se vraćaju / zamenjuju šalju se u našu poslovnu jedinicu u NOVOM SADU na adresu: Džona Frotingama 5, 21208 Sremska Kamenica.

Pre slanja kontaktirajte nas putem  e-pošte info@ademarshop.com ili Tel: WhatsApp / Viber +351 913169823

 

5. Povraćaj sredstava

Nakon prijema i verifikovanja artikla u skladu sa tačkom 2., novac će Vam biti vraćen na bankovni račun, ili ako želite, možete se koristiti vraćena sredstva u vidu vaučera za sledeću kupovinu.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ademar Shop je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i
Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.