Reklamacije

REKLAMACIJE

  Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj primljenog Računa) na našu e-mail adresu office@ademarshop.com i opišete kakav problem imate. Ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu e-mail adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 
  Preuzmite reklamacioni list OVDE.

  • Vraćanje i popravka proizvoda koji su pod GARANCIJOM

  Proizvodi koji podležu granciji šalju se na našu adresu u Novom Sadu gde se vrši pregled i popravka kod ovlašćenog servisera.

  Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2

  Slanje i vraćanje proizvoda koji podležu granciji snosi prodavac. 

  Svi predmeti koji se vraćaju / zamenjuju šalju se u našu poslovnu jedinicu u Novom Sadu na adresu: Džona Frotingama 5, 21208 Sremska Kamenica.

  Pre slanja kontaktirajte nas putem e-pošte office@ademarshop.com ili Tel: +381 64 599 57 55

  • Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

  Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Naša kompanija će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti